Tiến đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 5 tháng trước

Cho em hỏi cos2x - sin2x =-√2 là giải sao em cảm ơn?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 5 tháng trước

    cách 1: dùng ct lên mạng search (cosx-sinx)

    cách 2: chia căn 2 hai vế sẽ thấy điều vui

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.