Cho hỏi, 13 tuổi vậy đủ chiều chưa ạ, để lại số điện thoại nhà mấy chị?

16 câu trả lời 16