Em muốn lấy hình ảnh của một số nhân vật hoạt hình để làm ra một kịch bản mới, do em tự vẽ, làm vậy em có bị vi phạm bản quyền gì ko ạ?

1 câu trả lời 1