Đức đã hỏi trong Máy tính & InternetPhần mềm · 1 năm trước

Cách lắp tai nghe headphone và máy tính kiểu gì?

Cách lắp

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 năm trước

    đầu tiên nhìn vào thùng máy tính sẽ có 3 cái lỗ gần nhau có 3 cái màu là xanh , xanh lá , đỏ

    bạn cắm tai nghe vào lổ màu xanh lá

    là sẽ nghe đc

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.