Cậu nhỏ dài bao nhiêu cm là đủ ? Mấy tuổi ngừng phát triển ?

Em 17 tuổi ! Kích cỡ cậu nhỏ tầm 6–>10cm thôi , bao quy đầu thì dài , kéo lột ra rất khó ( bị bó) tình trạng bao quy như thế thì cậu nhỏ có được phát triển tiếp tục không ?
1 câu trả lời 1