Thèm quá. Dạo này nứng khủng khiếp. Ai thèm cmt zalo t add. Muốn làm gì cũng được. Vã lắm rồi. :(?

15 câu trả lời 15