Cho em hỏi cách cài đặt lại từđầu đầu thu Viettel STB9832C với ạ?

2 câu trả lời 2