Giải hộ mk với?

3sinbình phươngx - 4sinxcosx + cos bình phươngx =0
2sin mủ3 x = sin3x
8cosx = căn 3/sinx +1/cosx
2 câu trả lời 2