Khải đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 5 tháng trước

Giải hộ mk với?

3sinbình phươngx - 4sinxcosx + cos bình phươngx =0

2sin mủ3 x = sin3x

8cosx = căn 3/sinx +1/cosx

Attachment image

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 5 tháng trước

  xét cos^2x=0 có là nghiệm ko rồi chia thôi

 • alex
  Lv 7
  5 tháng trước

  3sinbình phươngx - 4sinxcosx + cos bình phươngx =0

  (3sinx -cosx)(sinx - cosx)=0

  --->tanx = 1/3 --->x = ...

  ---->tanx = 1 --->x = ...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.