Mình lỡ cho chó liếm vào vùng kín vậy có gây vô sinh không mn. trả lời thật nhé?

2 câu trả lời 2