Năm nay con em thi đại học dc 17,8 kb có đỗ nổi vào ngành quản trị kinh doanh của trg thăng long ko ạ. MN bảo điểm tăng lên em lo quá.?

0