Đức đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 7 tháng trước

Giúp em giải bài toán này với?

Attachment image

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 tháng trước

    Dễ thôi mà bạn hihi

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.