Huong đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoDu học · 11 tháng trước

Con tôi chuẩn bị lên 12 ck tôi muốn học xong cấp 3 cho đi du học hay là học đại học xong mới đi theo mọi người cái nào tốt hơn?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.