Năm đầu Học đại học Công nghiệp hà nội học ở đâu ạ?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 6 tháng trước

    Đại học thì học Hà Nam , còn cao đẳng học hà nội

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.