Cho e hỏi nộp giấy sinh hoạt hè muộn (quá hạn nộp ) lên nộp có sao không ạ??

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 năm trước

    Không sao đâu bạn nhé, chỉ cần nói khó một chút là nhà có việc bận abc... thì người ta sẽ nhận giấy sinh hoạt hè thôi. Nếu cần thì nên nhờ phụ huynh nộp hộ!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.