Cho e hỏi nộp giấy sinh hoạt hè muộn (quá hạn nộp ) lên nộp có sao không ạ??

1 câu trả lời 1