Size dú e có 107 thôi à, Chắc hok ai muốn đụ e đâu :(((?

54 câu trả lời 54