Mình có 1 camera u+, nhưng app cho điện thoại dùng tiếng Hàn. Có ai rành chỉ giúp cách cài cho camera này.?

0