A nào muốn đụ thì e cho đụ có gì đâu :P , sdt nha?

67 câu trả lời 67