Mọi người cho em hỏi là lúc học thpt thì em được chế độ miễn giảm 70%học phí thì lên đại học trường dân lập có được chế độ đấy nữa không ạ?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 3 tháng trước

    Chế thì chắc chắn vẫn có nhưng sẽ giảm giảm nhiều và còn do trường bạn chọn nữa đc giảm nhiều hay ít

  • 3 tuần trước

    Khong the nao khong tin nhung do la su that

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.