Em 2k5 mun kB vs 2k5,6,7 để show hàng nha ai có nhu cầu đụ thì Quảng Ngãi nha (Gây)?

2 câu trả lời 2