Bạn cùng phòng của mình . lúc trước rất thân , nhưng dạo gần đây nó hay tránh mặt mình thi thoảng nó hay nhìn mình rồi đỏ mặt ?

0