Mk muốn chuyển từ lớp b6 xg b8 mà chưa biết nên viết lí do thế nào điểm thi khối của mk là18?

0