GẤP! Hè này e ko đi sinh hoạt đoàn phường , nhà trường đòi thu giấy nhận xét, h e ra phường có được nhận xét ,nx yếu có bị trừ hạnh kiểm ko?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 3 tháng trước

    em bị ngố à :D hỏi mấy cái này trên đây thì ai trả lời cho kakaka

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.