GẤP! Hè này e ko đi sinh hoạt đoàn phường , nhà trường đòi thu giấy nhận xét, h e ra phường có được nhận xét ,nx yếu có bị trừ hạnh kiểm ko?

1 câu trả lời 1