Sao trong đầu tui lại nghỉ đến 1 người Mà tui ko muốn nhớ nhưng nó cứ hiện ra Tìm cách giúp tui với?

2 câu trả lời 2