Em học ở trường dân lập có được chuyển sang bán công được ko?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 4 tháng trước

    cơ bản là đc, nhưng còn phải xem gia đình bạn quen biết ai nữa ko thôi

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.