linh đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 11 tháng trước

Sinx=-1/2 Sin2x= căn 3/2 Sin(3x - pi) = - căn 2/2?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • alex
  Lv 7
  11 tháng trước

  Sinx=-1/2 ---> x = 7π/6 , 11π/6

  Sin(3x - pi) = - căn 2/2

  Sin(3x ) = căn 2/2

  3x = π/4 , 3π/4 , 9π/4 , 11π/4 , 17π/4 , 19π/4

  x= ...

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.