Mn cho e hỏi mất mật khẩu đăng nhập và sđt thì tìm lại tài khoản bằng cách nào ạ. E cảm ờn?

1 câu trả lời 1