tìm số tự nhiên x (x-15).15=34?

(X-15).15=34

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 9 tháng trước

  x^2-15x= 2,6

  x^2-15x-2,6=0

  delta= (-15)^2-4(-2,6)

  delta=225+10,4

  delta=235,4

  căn delta=15,3

  x1=(15+15,3)/2=15,15

  x2=(15-15,3)/2= -0,15

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.