Chiến đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 5 tháng trước

Taij sao N2 có 1lk xích ma và 2 lk pi?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    4 tháng trước

    ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.