Chiến đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 2 tháng trước

Taij sao N2 có 1lk xích ma và 2 lk pi?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    2 tháng trước

    ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.