Mã quốc gia, mã vùng và mã mạng của số ĐT +33212222444 là gì?

Số ĐT trên là TB cố định hay di động?

Mình cảm ơn!

Cập nhật:

@pony:

2 là mã vùng của tỉnh/TP nào tại Pháp? Bạn có biết công cụ hay website nào có chức năng tra cứu tự động mã quốc gia, mã vùng/mã mạng của 1 số ĐT quốc tế không?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    10 tháng trước

    ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.