Yến đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 3 tháng trước

Trong CrCl3, Cl có số õi hóa là bao nhiêu?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    3 tháng trước

    ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

  • 3 tháng trước

    -1 nhé bạn còn Cr +3

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.