Học ngành gì để có quyền lực trong bộ máy nhà nước?

Hi e có xu hướng hơi độc tài và cũng thích nắm quyền lực trong tay nên học ngành nào để có bước thăng tiến vào bộ máy nhà nước ạ?
6 câu trả lời 6