Han đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 10 tháng trước

Làm thế nào để nhận biết giữa điện li yếu và mạnh ạ?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    10 tháng trước

    ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.