Han đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 3 tháng trước

Làm thế nào để nhận biết giữa điện li yếu và mạnh ạ?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    3 tháng trước

    ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.