Hùng đã hỏi trong Khoa học Xã hộiKhoa học Xã hội - Khác · 6 tháng trước

thế nào là ăn nói có văn hoá?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 5 tháng trước

    Không có tục tiểu,lịch sự .

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • là ăn nc lịch sự,có đạo đức,bít tôn trọng ng khác,lun nc lời hay ý đẹp,nc lời đúng đắn,tích cực,động viên,khích lệ ng khác,nc lời nhẹ nhàng,tốt đẹp,ngọt ngào,bít nc cảm ơn và xl,nc có văn hoá

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.