Cuong đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 3 tháng trước

Trong 4 yếu tố giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội, tự giáo dục. Yếu tố quan trọng nhất trong hình thành phát triển nhân cách, tại sao?

3 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Ẩn danh
  3 tháng trước

  ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

 • 3 tháng trước

  Theo mình cái nào cũng quan trọng cả, yếu tố cái nôi là quan trong nhất, nên chọn gia đình.

 • 3 tháng trước

  Yếu tố nó nằm ở nhận thức của chính bản thân bạn là quan trong nhất

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.