Có phải sự tuyệt chủng của một loài sinh vật luôn là một điều tồi tệ không?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 2 tháng trước
    Câu trả lời hay nhất

    Không hẳn, nhưng cũng cần xem xét

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.