Điều thú vị nhất mà bạn nghe hay nhìn thấy hôm nay là gì?

2 câu trả lời 2