Tôn Ngộ Không mạnh đến mức nào?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 11 tháng trước

    Theo như mình biết thì tôn ngộ không cũng chỉ mạnh hơn chư bát giới và xa tăng thôi, chứ so với nhiều tên yêu quái thì còn thua xa. Chính vì thế nên mới phải thường xuyên phải nhờ đến sự trợ giúp của phật tổ và bồ tát.

  • 1 năm trước

    Quả thật là khó so sánh, để có câu trả lời này phải có chuyên gia phân tích

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.