Tắm bằng nước nóng và thư giãn sau một ngày mệt mỏi có đúng không?

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 3 tuần trước

    Đây không phải là vấn đề đúng hay sai, mà là cần thiết cho sức khỏe và tâm lý của bạn.

  • 2 tháng trước

    Nên vậy, mình thấy xã stress rất tốt

  • 2 tháng trước

    Nên như vậy nhớ là đừng tắm khuya

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.