Mua gì đó cho mẹ bằng tiền tháng lương đầu tiên bạn đã làm chưa?

2 câu trả lời 2