Trao thứ gì đó quý giá cho người thật sự túng thiếu có nên không?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 4 tháng trước

    Nên chứ bạn, phải vậy

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.