Tại sao ta xa cách người bạn cũ đã không liên lạc từ lâu?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 4 tháng trước

    Do mỗi người giữ MQH như thế nào thôi, khó mà định kiến chung

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.