Rượu vang ngày nay khác như thế nào so với rượu vang từ thời La Mã cổ đại?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 3 tháng trước

    Hóng thêm câu trả lời

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 3 tháng trước

    Ngày xưa ngon hơn

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.