Làm thế nào để trông có vẻ trẻ hơn mười tuổi, thậm chí là hơn thế nữa?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 3 tháng trước

    Hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn

  • 3 tháng trước

    Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm, chăm sóc cơ thể của chính mình; nó là duy nhất và chúng ta chỉ có một mà thôi vậy nên hãy đối xử với nó một cách đầy tôn trọng nhé.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.