Bí quyết thông thái nhất trong cuộc sống mà bạn từng học được là gì?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 2 tháng trước

    Là có 2 kiểu giáo dục mà ta nên học: từ người khác và bản thân ta

  • 2 tháng trước

    Không ai thèm quan tâm đến kỹ năng trừ khi bạn đã thành công.

    Không ai trên thế giới này quan tâm bạn là ai, bạn đang làm gì, và bạn sẽ làm gì trừ khi bạn là một người nổi tiếng.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.