Mọi người giúp mình vs?

Các hình thức kết nối cung- cầu:
Vay mượn trực tiếp: người thân, bạn bè, đối tác...
Thông qua các tổ chức tài chính trung gian: Ngân hàng
Phát hành chứng từ có giá.
Nêu ưu nhược điểm của 3 hình thức trên về đối tượng, thời gian, quy mô, trình tự thủ tục, giấy tờ.
1 câu trả lời 1