Kỹ năng nào là quan trọng nhất để có thể làm việc nhóm hiệu quả ?Vì sao? Anh chị giúp em với ạ?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 3 tháng trước

    hòa đồng, trung thực, năng nỗ

  • 3 tháng trước

    Tin thần trách nhiệm

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.