Ưu và nhược điểm của bộ nhớ flash và thiết bị điện quang?

1 câu trả lời 1