Có bot nao ở hanoi 2k2 2k3 bucu không cmt zalo a ib?

0