Show cu chưa lột từ 2k3 - 2k5 nè mn ơi. Còn mình 2k4 chưa lột.?

4 câu trả lời 4