Huyền đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 10 tháng trước

Cho ví dụ về đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống?

Chưa có câu trả lời nào.
Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.